Друк

Розділ 15 Правила перевезення вантажів у вагонах відкритого типу

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                             наказом Міністерства

                                                                                             транспорту України
                                                                                             від 20 серпня 2001 р. N 542

                                                                                             Зареєстровано
                                                                                             в Міністерстві юстиції України
                                                                                             10 вересня 2001 р. за N 796/5987

 

Розділ 15

 

ПРАВИЛА
перевезення вантажів у вагонах відкритого типу
(ст. 32 Статуту)

 

1. У вагонах відкритого типу (на платформах, у напіввагонах і т. ін.) допускається перевезення вантажів, зазначених у додатку. Кам'яне вугілля, кокс, торф, руда і рудні концентрати, мінеральні будівельні матеріали (глина, щебінь тощо) перевозяться, як правило, у напіввагонах.

Вантажі, пойменовані та не пойменовані в додатку до цих Правил, можуть перевозитись у вагонах відкритого типу в разі застосування відправниками засобів пакування (м'які контейнери, спеціалізовані контейнери, ящики та інші засоби упаковки або тари, маса брутто яких більше 500 кг) або навалом/насипом з використанням вагонного вкладиша, якщо такий спосіб перевезення допускається стандартом або технічними умовами на продукцію.

(абзац другий пункту 1 у редакції наказу

 Міністерства інфраструктури України від 14.10.2014 р. N 513)

Перевезення у вагонах відкритого типу небезпечних вантажів допускається у випадках, передбачених Правилами перевезення небезпечних вантажів, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25 листопада 2008 року N 1430, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2009 року за N 180/16196.

(абзац третій пункту 1 у редакції наказу

 Міністерства інфраструктури України від 14.10.2014 р. N 513)

2. На прохання відправника залізниця може дозволити перевезення у вагонах відкритого типу вантажів (крім небезпечних), не пойменованих у додатку до цих Правил, за згодою одержувача на таке перевезення. У такому разі відправник зобов'язаний підготувати і завантажити вантаж так, щоб забезпечувалась його схоронність при перевезенні. У графі 50 "Відмітки відправника" накладної відправник повинен зробити відмітку: "Перевезення у відкритому вагоні з одержувачем узгоджено".

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства інфраструктури України від 14.10.2014 р. N 513)

3. Перевезення у вагонах відкритого типу вантажів у тарі (упаковці), виготовленій із легкозаймистих матеріалів, не допускається.

4. Можливість транспортування у вагонах відкритого типу вантажів, зазначених у додатку, які містять дрібні фракції (частки, розмір яких не перевищує 13 мм), визначається відправником.

5. Перед навантаженням вантажів, які містять дрібні фракції, відправник зобов'язаний пересвідчитися, що перевезення у наданому вагоні не призведе до втрати вантажу. Якщо втрата можлива через конструктивні зазори, відправник зобов'язаний вжити додаткових заходів щодо їх ущільнення, для чого йому залізницею надається безоплатний час користування вагонами до 30 хвилин на всю одночасно подану групу вагонів.

У разі навантаження у вагони відкритого типу вантажів, які містять дрібні фракції, відправник повинен вжити заходів щодо запобігання видуванню або просипанню дрібних часток вантажу під час перевезення, особливо у випадках навантаження вище рівня бортів вагона (із "шапкою"). Такі заходи розроблюються відправником окремо для кожного виду вантажу.

Поверхня вантажу у всіх випадках розрівнюється і ущільнюється. Для розрівнювання і ущільнення вантажу відправник може використовувати механізовані установки та інші пристрої.

(пункт 5 в редакції наказу Міністерства

 транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

6. З метою забезпечення збереженості всіх вантажів, що перевозяться у вагонах відкритого типу, на їх поверхню відправником наноситься захисне маркування або застосовується покриття плівкою (емульсією) чи інше закріплення верхнього шару вантажу.

(пункт 6 в редакції наказу Міністерства

 транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

7. Конструкція відповідних пристроїв і установок, порядок ущільнення вантажів, застосування захисної плівки (емульсії), кріплення та маркування, що забезпечують збереження і свідчать про відсутність втрати вантажу при перевезенні, визначається інструкцією, яка розробляється і затверджується відправником та узгоджується із залізницею в частині, що стосується забезпечення збереженості вантажу і вагонів від пошкодження.

8. У разі навантаження у напіввагон вугілля, яке містить дрібні фракції (крім сортового, рядового і брикетів призначенням на сортувальні установки і збагачувальні фабрики), вище рівня його бортів, відправник повинен здійснити ущільнення вантажу. У цьому разі "шапка" в поперечному розрізі повинна мати форму трапеції. Висота частини "шапки" над обв'язним брусом кузова напіввагона після ущільнення вугілля має бути не більше 300 мм, а нижня її частина - міститися нижче обв'язного бруса.

9. При завантаженні вагона мінерально-будівельними вантажами вище його бортів, основа "шапки" вантажу має міститися на 50 мм нижче рівня бортів. Висота верхньої частини "шапки" має бути не більше: для щебеню - 780 мм, каменю будівельного - 700 мм, інших мінерально-будівельних вантажів - 730 мм.

10. Після навантаження відправник зобов'язаний очистити зовнішню частину кузова та інші деталі вагона від забруднення.

11. У разі перевезення вантажів замкнутими кільцевими маршрутами у вагонах, для яких неможливе завантаження до повної вантажопідйомності, відправник (одержувач) може обладнати ці вагони нарощеними бортами.

Платформи, які використовуються для перевезення мінерально-будівельних матеріалів у кільцевих маршрутах, можуть бути обладнані відправником (одержувачем) нарощеними бортами по периметру вагонів або торцевими щитами.

Обладнання вагонів нарощеними бортами провадиться в межах габариту навантаження. Визначення міцності зазначених пристроїв і порядок кріплення їх до вагонів розробляється і затверджується відправником згідно з Порядком розроблення технічної документації щодо розміщення і кріплення вантажів у вагонах і контейнерах, які перевозяться залізничним транспортом, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 18 травня 2010 року N 299, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2010 року за N 503/17798.

(абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454,

 наказом Міністерства інфраструктури

 України від 14.10.2014 р. N 513)

12. Повернення кільцевих маршрутів із вагонів парку залізниці, оснащених нарощеними бортами або щитами, на станцію відправлення на адресу відправника вантажу здійснюється за перевізними документами. У графі накладної "Найменування вантажу" одержувач повинен зазначити: "Порожні вагони обладнані щитами (нарощеними бортами) для перевезення (вказується назва вантажу, для перевезення якого призначені вагони)". Інші графи перевізних документів заповнюються у встановленому порядку.

У разі потреби використання таких вагонів для перевезення інших вантажів або відправлення їх в ремонт відправник (одержувач) на вимогу залізниці повинен зняти щити з вагонів. Для повернення щитів у пункт навантаження залізниця в установленому порядку надає відправнику (одержувачу) необхідну кількість вагонів.

13. Після вивантаження одержувач повинен очистити вагон від залишків вантажу та зняти залишки захисної плівки (емульсії).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток
до пункту 1 Правил перевезення вантажів у вагонах відкритого типу

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ВАНТАЖІВ,
перевезення яких допускається у вагонах відкритого типу

(найменування вантажів і їх коди зазначено у відповідності до Єдиної тарифно-статистичної номенклатури вантажів)

Найменування вантажу

Код

Найменування вантажу

Код

А

Ангідрид (шпат польовий і шпат легкий) у кусках 

Антрацити всіх марок

16101 - 16108

35127

 

Автобуси, автомобілі вантажні, легкові, спеціальні 

38101 - 38111, 38113 - 38116, 38126

Автодрезини, що перевозяться не на своїх осях 

39101

Апарати автогенозварювальні в тарі*

35130

 

Автокари 

39102

Апарати дезінфекційні в тарі*

35112

Автоклави 

35127

Автокрани 

35135

Апарати цукроварні в тарі* 

35129

Автомати, крім гральних та музикальних, у тарі 

35112 - 35114, 35119, 35124, 35134

Апарати електрозварювальні в тарі* 

35112

Автомотриси, що перевозяться не на своїх осях 

39103

Апарати для приготування тіста в тарі*

35113

Автонавантажувачі 

35135

Автонапувалки 

36101

Апарати теплові, харчоварні в тарі* 

35139

Автозчеплення та їх частини 

41401

Апарати-повітрозволожувачі в тарі* 

23203

26401

Агальматоліт (мінерал) 

23201

Агат технічний в ящиках 

24101

Агломерат 

14101, 14102, 14201, 15101

Арагоніт 

Арболіт (пакетами) 

Арки бетонні, цементні та шлакові 

26402

Аглопоріт 

23202

Аглоруда (руда залізна агломераційна) 

14113

Аскангель (глина біла) 

24105

Агрегати в тарі* 

35102, 35115, 35116, 35119, 35133, 35144, 35156, 36102

Асфальт природний 

22301

Асфальтит (асфальт) 

22302

Асфальтобетон холодний (суміш асфальтобетонна холодна) 

26403

Аеророзпилювачі 

39104

Азбозурит 

26104

Алебастр (гіпс) у кусках шостої та сьомої груп 

23301

 

Б

Бабіти, не поіменовані в алфавіті, у чушках 

33103

Алюміній (великогабаритні алюмінієві чушки масою більше 1250 кг; напівфабрикати з алюмінієвих сплавів довжиною більше 3 м, масою більше 200 кг) 

 

33101

 

 

 

 

 

23302

Бавік (сплав цинковий) 

33104

Баки металеві 

41201

Баланси всяких порід дерева 

08102 - 08104

Балки дерев'яні 

09101

Балки залізобетонні 

25401

Продовження додатка

Баласт для залізниць всякий (гравій, пісок, щебінь, азбестові відходи) 

23601

Борозники і жолоборобники 

36103

Борони (пакетами) 

36104

Борт (камінь оброблений) 

26405

Балки і швелери N 10 - 12, 14, 16, 18, 20 і більше 

32201 - 32204

Брикети асфальтові для дорожнього покриття 

26301

Балки стальні несклепані, не пойменовані в алфавіті 

32205

Брикети буровугільні 

16110

Брикети залізної руди 

14103

Балки стальні склепані 

37101

Брикети і напівфабрикати торфові 

18101

Балони стальні 

41202

Бандажі з чорних металів 

32401

Брикети із відходів деревини 

11102

Бані дезінфекційні 

35130

Барабани дерев'яні 

12502 - 12503

Брикети із сталевої стружки 

31601

Барабани з чорних металів 

41104

Брикети із чавунної стружки 

31602

Барит (важкий шпат) 

24201

Башмаки гальмові стальні 

41402

Брикети кам'яновугільні 

16109

Башти водонапірні 

37102

Брикети коксу і напівкоксу 

17101

Бентоніт 

26404

Бетонороздавачі, бетоноукладачі 

35116

Брикети кольорових руд 

15105

Бетонозмішувачі 

35104

Брикети марганцевої руди 

14202

Бій вогнетривких виробів 

24115

Брикети титано-магнетитової руди 

15104

Бій графітовий, керамічний, скляний (в т. ч. залишки скляного виробництва), фарфоровий та інший 

24107, 24110, 24112 - 24114, 24116 - 24119

Брикети хромітової руди 

14104

Бруківка лита з доменної жужелиці 

26406

Біметали з основою із чорних металів 

31301

Брус для стрілочних переводів 

09201, 09301

Бітумен (камінь бітумінозний) 

22306

Брус мостовий для залізниць 

09202, 09302

Бітуми нафтові будівельні твердих марок БН 70/30, БН 90/10 у тарі 

22207

Брухт вогнетривких виробів 

30106

Брухт чорних металів 

31603 - 31607

Будинки збірнорозбірні 

25602 - 25606

Блоки будівельні 

25101 - 25112

Блоки з чорних металів 

41106

Будинки стандартні і нестандартні щитові в розібраному вигляді із захистом від атмосферних опадів 

12104

Блоки стрілочних переводів на шпалах 

41403

Блюмінги 

35127

Блюмси 

31401

Бойлери 

35139

Букси 

41404

Болванки з чорних металів 

41107

Бульдозери 

35104

Бункери дерев'яні 

12504

Продовження додатка

Бункери металеві 

41206

Вишки і укриття дерев'яні для бурових установок 

12506

Буряки цукрові 

04400

В

Вагонетки-платформи 

39106

Вишки і щогли бурові і геологорозвідувальні 

35108

Вагони залізничні, що перевозяться не на своїх осях 

39108

Вібролотки, вібромайданчики, віброштампи 

36116

Вагоноштовхачі сталеві 

41405

Вагони-будинки пересувні 

39107

Відсів гранітний або кам'яний  

23225

Ваги (автомобільні, вагонні, великогабаритні товарні), крім аналітичних 

40501

Відходи азбестові (крихта) 

30408

Відходи азбошиферні та шиферні 

23229

Вакуум-преси 

35127

Відходи вапнякові різних виробництв 

24141 - 24143

Вали і валики з чорних металів 

41115

Відходи деревні 

11112

Вальці усіх видів металеві 

35101

Візки різні 

39133, 39135

Віялки 

36106

Ванни із чорних металів у тарі 

41108

Водопідігрівачі (економайзери) 

35139

Вапняк для флюсування 

29103

Водороздавачі в тарі* 

36107

Вози різні 

39126, 69310

Вапняк (камінь вапняковий будівельний) 

23216

Волокуші тракторні 

36108

Вугілля буре, кам'яне всіх марок 

16112,

16114 - 16141

Вапняк (камінь вапняковий) технологічний 

24133

Вулканізатори-форматори в тарі* 

35120

Г

Вентилятори для очищення зерна (аспіратори) в тарі 

36105

Габро (мінерал) 

23205

Газгольдери 

41208

Газоводоочисники в тарі 

35139

Верстаки в тарі 

12505

Верстати різні в тарі 

35107, 35108, 35114, 35120, 35123, 35132, 35139,
35140

Газогенератори в тарі 

35139

Галька (камінь) 

23206

Гартцинк (гар цинку) 

33301

Гематит (концентрат залізорудний) 

14109

Вертольоти** 

39111

Генератори в тарі* 

35139

Виливниці (форми металеві для виливок) 

41117

Гідродомкрати в тарі* 

35116

Гіпсомішалки в тарі 

35115

Вирізка шпальна 

09203

Глієж (земля) 

24121

Вироби азбестоцементні 

26114

Глина різна, крім бентонітової 

23101, 24105,

24123 - 24127,

30101, 30102

Вироби андезитові 

30302

Вироби асфальтові 

26303

Вироби бетонні, будівельні із природного і штучного каменю 

26415, 26421, 26422

Глинобовтанка в тарі* 

35126

Глинозмішувачі в тарі* 

35119

Вироби залізобетонні 

Вироби цементні, цементнобетонні, шлакобетонні

25403, 25404

26425 - 26427

Горішок коксовий 

17111

Горни ковальські в тарі* 

35134

Продовження додатка

Граблі кінної і тракторної тяги 

36110

Дріб'язок коксовий 

17113

Дріт сталевий (в тому числі покритий іншими металами) у бухтах 

32410

Гравій різний 

23208 - 23211

Граніт 

23212

Графіт в кусках 

24129

Грейдери 

35104

Дробарки 

35104

Грохоти 

35104

Дрова із різних порід дерева 

10101, 10102

Гудрон асфальтовий 

22304

Гудронатори в тарі 

35104

Е

Гудрон кам'яновугільний 

22210

Економайзери (водопідігрівачі) в тарі 

35139

Гудрон нафтовий 

22212

Гумозмішувачі в тарі 

35120

Екскаватори 

35104

Ґ

Елеватори ковшові у тарі 

35135

Ґрунт (земля звичайна) 

23102

Ґрунт торфовий 

18202

Електровізки передавальні 

35119

Д

Електровози, що перевозяться не на своїх осях 

39143

Двері металеві (пакети) 

41502

Двигуни (мотори електричні) в тарі* 

35129

Електроди графітові та вугільні у пакетах, електродні та ніпельні заготовки діаметром від 200 мм до 1200 мм, довжиною до 2,5 м, вагою до 6000 кг із захистом від атмосферних опадів 

47306

Дезінтегратори в тарі* 

35119

Деревина дров'яна для гідролізного виробництва в пачках 

10201

Деревина дров'яна для технологічних потреб, не поіменована в алфавіті, в пачках 

10202

Деревина екстрактована в пачках 

08105

Електрокари 

13244

Електрокорунд у кусках 

24309

Деревина для рудникових стояків 

08201

Електромолотки в тарі* 

35130

Дерен 

23103

Деталі великоблокових будинків 

25601

Електропечі для плавки металу 

35127

Дизелі, дизельгенератори 

35139

Електростанції пересувні не на своїх осях 

35129

Димососи у тарі* 

35139

Доломіт усякий 

24130, 29101, 29102, 30301

Ескалатори 

35135

Етерніт (плити азбестоцементні) 

25506

Дорсіл (щебінь штучний) 

26409

Ж

Дошки азбестоцементні (пакетами) 

26410

Жатки 

36111

Жердини та кілки 

08107

Дошки шпунтовані для підлоги (пакети) 

12106

Живильники різні 

35115, 35116, 35126

Жолоби різні 

26411 - 26414

Драбини дерев'яні і металеві в пакетах 

12521, 41511

З

Заготовки з металу різні 

31402 - 31406

Драги 

35108

Дрезини, що перевозяться не на своїх осях 

39112

Заготовки дерев'яні 

09104 - 09106

Залізняк різний 

14105 - 14107

Продовження додатка

Запарники-змішувачі в тарі* 

36112

Камені збірні бордюрні 

26428

Заповнювач із природного каменю 

23215

Канавокопач 

35104

Канати (троси) стальні 

41123

Засоби транспортування (візок ТТ-20 «Бухара» великоваговий та інші) 

39130

Каолін (глина фарфорова) 

24125

Затвори секторні 

35116

Каркаси з чорних металів 

37103

Згарки залізних руд 

34102

Згарки колчеданні (піритів) 

34103

Каркаси сінажних башт сталеві 

37104

Згарки сланцеві 

19104

Картоплекопачі 

36116

Згарки кольорових руд 

34104

Картоплесаджалки 

36117

Гар цинковий (гартцинк) 

33301

Катанка стальна (в бухтах) 

32403

Земля городня та садова 

69303

Катери 

39113

Земля звичайна (ґрунт) 

23102

Катки дорожні 

35104

Земля інфузорна: діатоміт, трепел, опоки, кізельгур тощо 

24131

Катки хліборобські 

36118

Качани кукурудзяні обвалені 

07106

Зерноподрібнювачі в тарі* 

35112

Кварцити бакальскі, криворізькі і КМА (залізорудна сировина) 

14108

Зернонавантажувачі в тарі 

35135

Зерносушарка в тарі 

36113

Кварцити, крім бакальських, криворізьких і КМА 

30105

Зливки стальні 

31202 - 31205

Змійовики стальні 

32301

Змішувачі асфальтові в тарі 

35104

Кеки (відходи концентратів кольорових руд) 

34101

Змішувачі в тарі 

35114

Змішувачі швидкохідні та кранові в тарі 

35126

Керамзит 

23402

Кесони 

35102

Знижувачі гідравлічні в тарі* 

35119

Кіаніт (мінерал) 

23218

Ківш ливарний 

35127

І

Кіл (сапонат) 

23110

Інжектори в тарі* 

35139

Кільця із чорних металів 

41130

Інкубатори в тарі* 

36115

Інструменти до бурового та нафтового устаткування в тарі* 

35108

Кіоски торговельні 

25607

Клінкер руд кольорових металів 

15107

К

Клінкер цементний 

24500

Кабелі різні (в барабанах) 

41701

Ковадла 

59306

Кокс 

17102 - 17108, 17110, 19101, 22213

Кабіни автомобільні 

38117

Каландри в тарі* 

35120

Коксик 

17112

Калорифери металеві промислові в тарі* 

35139

Колеса вагонні та локомотивні нові суцільнокатані 

32404

Каміння різне 

22305, 22306, 23216 - 23220, 24132 - 24134, 25114 - 25116, 30313

Колеса із чорних металів 

41126, 41127

Колісні пари вагонні та локомотивні 

41411

Продовження додатка

Колодки гальмові азбестові 

26210

Кора дубильна, фарбувальна**, липова** 

11104, 11105

Колодки гальмові чавунні 

41407

Коренемийки і коренедробарки в тарі* 

35112

Колонки водогрійні в тарі

35139

Колони з каменю штучного 

26429

Корені, пеньки 

10103

Кормороздавачі в тарі* деревні** 

36122

Колони з каменю природного 

26430

Корпуси суден 

39116

Колони металеві 

41128

Корпуси цементних печей 

35126

Колосники 

41129

Колчедан мідний (руда мідноколчеданна) 

15141

Корунд природний 

24305

Косарки 

36123

Колчедан вуглистий 

15201

Костилі металеві 

41408

Комбайни 

35108, 36119, 36120

Котли гіпсоварочні, запарювальні, парові 

35115, 35119, 35139

Комплект деталей для стандартних будинків із захистом від атмосферних опадів 

12109

Котли металеві відкриті 

41210

Крани вантажопідйомні, крім тих, що перевозяться на своїх осях 

35135

Комплекти тари зворотної 

12402

Компресори в тарі* 

35139

Крейда для флюсування 

29203

Конвейєри 

35114, 35117, 35135

Кремній кристалічний (феросплав) 

31302

Конструкції 

12517, 25405, 37105

Кріплення механізоване 

35108

Контейнери універсальні, спеціалізовані 

39115, 69304, 69305

Кришки чавунні 

41131

Кубики для бруківки з каменю 

26432

Концентрат баритовий 

24203

Концентрат вугільний 

16111

Кузови вагонні 

39117

Концентрат залізорудний (гематит), хромітової руди 

14109, 14110

Кукерсит (сланець горючий) 

19102

Кулі сталеві помольні (діаметром 40 мм та більше) 

32421

Концентрат марганцевої руди 

14203

Концентрат руд кольорових металів (олово, цинк, мідь, свинець, нікель тощо) в спеціалізованих контейнерах типу СК-2-3,2(5) 

15100

Культиватори 

36125

Л

Лапідит у кусках 

24138

Лебідки в тарі 

35135

Лемеші пакетами 

36126

Лісоматеріали різних порід 

08108 - 08118

Концентрат сірчаного колчедану 

15202

Лісонавантажувачі 

35135

Літаки** 

39128

Копачі і підйомники буряків та інших корнеплодів 

36121

Ліфти 

35135

Листи азбестоцементні хвилясті та напівхвилясті пакетами 

25501

Копри 

35104

Продовження додатка

Литво сталеве та чавунне 

41134

Накладки та підкладки рейкові в пачках 

41409

Лоза, рокитник (пруття вербове) 

11107

Напівавтомати для різання цегли в тарі* 

35119

Локомобілі 

35139

Напівантрацит 

16105

Локомотиви, що перевозяться не на своїх осях 

39118

Напівкокс 

17112

Напівпричепи автомобільні 

38122

Луб льняний 

62109

Напливи, нарости різних порід дерев 

11111

Луб прядивний (конопляний) 

62110

Насоси в тарі* 

35106, 35126, 35136

Лущильники в тарі* 

36127

О

Льонозбиралки в тарі 

36128

Обапіл 

09102, 09109

Люки з чорних металів пакетами 

41135

Обважнювачі для бурових розчинів 

24152

М

Обладнання та запасні частини до нього в тарі* 

Обладнання зйомне (турнікети, стійки, касети, призми, хлібні щити, стяжки, стропи тощо)

35107 - 35139

 

 

69317

Мармур у кусках та брилах 

23223

Маса анодна 

47303

Обрізки чорних металів від прокатного виробництва 

31608

Машини у тарі* 

35103, 35104, 35108, 35110, 35111, 35114, 35116, 35121, 35123-35125, 35128, 35130-351134, 35137, 36129-36136, 42109

Окалина кольорових металів 

33306

Окалина чорних металів 

31609

Опори залізобетонні 

25407

Метали чорні, вагою одного виробу більше 1 т 

31501

Очерет 

07101

П 

 

Павільйони дерев'яні 

12112

Металопласт 

32407

Пакети із легковагових сталевих відходів та брухту 

31610

 

Мідь (зливки мідні пакетами масою більше 1,5 т, крім перевезення на експорт) 

33125

Палі металеві 

37107

Панелі різні 

25117, 25118, 25408

Паровози, що перевозяться не на своїх осях 

39124

Молотарки 

36137

Молоти ковальські 

35134

Мотовози, що перевозяться не на своїх осях 

39120

Пароутворювачі для обігрівання теплиць (у тарі)* 

 

35139

Мотори (двигуни) електричні в тарі* 

35129

Пастеризатори (машини для пастеризації молока) в тарі* 

35112

Мул 

23104

Мульди стальні 

41211

М'ясорубки (крім побутових) у тарі* 

35112

Пек кам'яновугільний твердий, нафтовий 

22513, 47112

Н

Накладки гальмові азбестові та азбобакелітові в пачках 

26217, 26218

Переводи стрілочні 

41412

Пересічення глухі, з'їзди перехресні, хрестовини, скріплення рейкові 

41413

Плити діабазові вогнетривкі 

30320

Плити залізобетонні 

25409 - 25414

Печі електричні промислові в тарі* 

35129

Плити із каменю природного і штучного 

25127 - 25129, 25131, 26138

Печі цементні, що обертаються 

35126

Плити торфові теплоізоляційні** 

26144

Пиломатеріали для обладнання вантажних вагонів для перевезення людей 

09110

Плити чавунні 

41139

Плуги 

36141

Пні, корені деревні** 

10103

Пиломатеріали інші 

09111

Подрібнювачі грубих та соковитих кормів у тарі 

36114

Піддони дерев'яні у пакетах 

12530

Піддони для виливниць у пакетах 

41140

Понтони 

39127

Преспідбирачі грубих кормів 

36144

Підпірки дерев'яні (садові та виноградні) у пакетах 

08119

Преси різні в тарі* 

35112, 35119, 35120, 35128, 35131, 35134, 36145

Підстанції трансформаторні 

35129

Прилавки холодильні в тарі* 

35138

Підстилка торфова** 

18205

Підтоварник різних порід дерев 

08120

Присад доменний

31611

Причепи автомобільні 

38123

Пісковик 

23232

Причепи тракторні 

36203

Пісок для пісочниць локомотивів 

23602

Продукт польовошпатовий 

24151

Пісок будівельний 

23107

Прокат чорних металів 

32411

Пісок кварцевий, крім будівельного 

24146

Прокладки залізничні дерев'яні 

12532

Пісок формувальний 

24147

Пірит (колчедан сірчаний) 

15203

Промпродукт вугільний 

16113

Піроксиди, піролюзити (руда марганцева) 

14205

Пропси (стояки рудникові) 

08202

Портланд-цемент будівельний у мішках, сформованих у пакети із застосуванням термоусадочної плівки 

28102 - 28105, 28109 - 28111

Противаги із чорних металів 

41144

Протиугони 

41414

Профілі гнуті стальні 

32412, 32413

Р

Планери ** 

39125

Радіатори чавунні (пакетами) 

41145

Пластики деревні шаруваті у ящиках 

09401

Рами лісопильні 

35107

Плити азбестошлакові, бетонні, гіпсові, гранітні, азбоцементні (етерніт), асфальтові 

25121 - 25126, 25506, 26306

Реактори бетонні 

35139

Резервуари металеві 

41212

Рейки металеві нові та старі 

31612, 32101 - 32105

Плити деревноволокнисті та древностружкові, захищені від атмосферних опадів 

12201, 12202

Ресори стальні вагонні та локомотивні 

41415

Рефрижератори 

35138

Решітка колійна (ланки верхньої будови залізничної колії на шпалах) 

32106

Скло технічне та будівельне в спеціалізованих контейнерах 

26714

Риштування трубчате металеве (інвентарне) пакетами 

41133

Склопластик листовий у ящиках 

46144

Скрепери 

35104

Розбирачі стоп шиферу в тарі*  

35114

Сланці горючі 

19102, 19105

Сляби (заготовки стальні) 

31407

Розкидачі добрив 

36146, 36147

Розчинозмішувачі 

35104

Смола газова та кам'яновугільна в бочках 

47106

Роштейн кольорових руд 

15130

Руда чорних, кольорових металів та неметалева 

14113 - 14118, 14205, 14206, 15132 - 15142, 15144 - 15156, 15301, 24204 - 24210, 43105, 43106

Снігоочисники, які перевозяться не на своїх осях 

39129

Снопов'язалки 

36151

Солома пресована** 

07109

Соломопідйомники 

36152

Сортувальники зерна (гірки, змійки) в тарі 

36153

С

Самоскиди 

38126

Сплави барію непірофорні 

15157

Сапонат (кил) 

23110

Свинець (блоки вагою 1 т та більше) 

33140

Сталь «сріблянка» 

31503

Сталь листова 

Сталь листова оцинкована

32416

32415

Світлофори (щогли) 

37108

Сталь смугова (смуга стальна) 

32408

Семафори 

37109

Сепаратори магнітні в тарі 

35127

Сталь сортова 

32418

Сталь тонколистова 

32419

Сепаратори молочні в тарі 

36149

Статори в тарі 

35129

Стовпи дерев'яні 

08121

Сепаратори цементні 

35126

Стогоклади 

36154

Силікат-брила содова, содосульфатна, сульфатна 

24601

Стояки вагонні дерев'яні 

09112

Стояки рудникові (пропси)

08202

Силумін (сплав алюмінію із кременем у великогабаритних чушках масою більше 200 кг) 

33143

Стояки рудникові металеві

32420

Стронціаніт природний 

15158

Стружка деревна усяка, крім пакувальної, пресованої в брикетах** 

10306

Сівалки 

36150

Сієніт (мінерал) 

23236

Сіль комова (брикети, брили, солеблоки) 

53102

Стружка доменна, мартенівська 

31613

Сіль технічна (сіль кам'яна) 

53106

Стружка кольорових металів та їх сплавів у пакетах 

33308

Сіно (пресоване)** 

07107

Сінокосарки 

36148

Скло листове у спеціальних контейнерах 

26712

Стружка чорних металів 

31614, 31615

Судна 

39131

Суміш асфальтова холодна (асфальтобетон холодний) 

26403

Трубоукладачі 

35135

Труби різні та їх частини 

12541, 25416, 25417, 26438, 26439, 26501, 26502, 32302, 32304, 32305, 32307 - 32309, 46227

Суміш гірських порід із азбестовими відходами 

23111

Суміш золошлакова теплових електростанцій (із дотриманням умов захисту навколишнього середовища) 

23506

Суміш піщаногравійна 

23112

Турбіни 

35139

Сутунка (заготовка стальна) 

31408

Турбобури в тарі* 

35108

Сходини із каменю штучного, у пакетах 

26437

Турбогенератори в тарі* 

35139

Т

Турбомотори в тарі* 

35129

Талі в тарі* 

35135

Туф, крім вапнякового, у спеціалізованих контейнерах 

23240

Тальк у грудках (камінь тальковий) 

23220

Танки (ємкості) металеві 

41214

Тара дерев'яна нова та зворотна (пакетами) із захистом від атмосферних опадів 

12304, 12403

Тюбінги 

41156

Тягачі тракторні 

36206

У

Установки різні 

35108, 35112, 35115, 35126 - 13128, 35130, 35132, 36156

Тарани гідравлічні в тарі 

35108

Тендери, що перевозяться не на своїх осях 

39136

Тепловози, що перевозяться не на своїх осях

39137

Ф

Ферми металеві та їх частини 

37110, 37111

Термоантрацит (кокс) 

17117

Термоблоки (камінь цементнодіатомітошлаковий)

30331

Феросплави, крім небезпечних 

31303 - 31305, 31308

Термозит (щебінь із шлакової пемзи) 

23405

Фільтри для обезводнювання стиснутого повітря в тарі* 

35126

Тирса деревна (в брикетах)** 

10304

Торф різний і торфовироби**

18104 - 18106, 18206 - 18210

Фітінги із чорних металів 

41158

Траверси 

09113

Флюорит (руда флюоритова, шпат плавиковий, концентрат флюоритовий) 

24209

Трактори 

36205

Трансмісії в тарі* 

35141

Транспортери в тарі* 

35135

Трансформатори в тарі* 

35129

Трас (камінь природний) 

23238

Флюси зварювальні для автоматичного електрозварювання 

24153

Трейлери (причепи) 

38127

Трієри (машини для обробки зерна) в тарі* 

36155

Флюси каніфольні 

47525

Тріски, крім покрівельної стружки (із накриттям брезентом) 

10307

Флюси інші 

29105

Форми (виливниці) металеві для виливок 

41117

Троси (канати) стальні в бухтах 

41123

Фосфогіпс гранульований 

43508

Фосфорити (руда фосфоритна) 

43106, 43107

Шлаки різні 

23507 - 23509, 27100, 31616, 34105 - 34109

Х

Халцедон технічний в ящиках 

24154

Шлакоблоки (блоки шлакові) 

25111

Хмиз** 

10104

Шлам алюмозалізистий 

15160

Хвости флотаційних піритів 

15303

Хлисти деревні 

08122

Шлам вугільний 

16143

Хром металічний 

31308

Шлам селенистий 

15161

Хроміт (залізняк хромистий) 

14107

Шлам сірчаний 

48618

Ц

Шлам кольорових металів та їх руд 

15162

Цегла всяка 

24156, 25300 - 25310, 25312 - 25314, 26703, 30201

Шліх кольорових руд (промита та подрібнена руда) 

15163

Целестин (мінерал) 

24155

Шнеки 

35112

Цемент різний в тарі, сформований у пакети із застосуванням термоусадочної плівки 

28000, 28114 - 28119, 35104

Шпали дерев'яні 

09204, 09205, 09303, 09304

Шпали залізобетонні 

25415

Шпат важкий (барит) 

24201

Цем'янка (цегла молота, товчена) 

24156

Шпат вапняний 

23238

Шпат легкий, польовий (ангідрід) у кусках 

23302

Центрифуги в тарі* 

35130

Цинк (масою в блоку більше 1 т) 

33155

Шпат плавиковий (флюорит, руда флюоритова, концентрат флюоритовий) 

24209

Ч

Чавун ливарний переробний 

31102 - 31108

Чани металеві 

41216

Частини (деталі) машини, механізмів та обладнання у тарі* 

35141

Шпунти металеві 

32422

Штахетник у пакетах 

09114

Частини верхньої будови колії, не пойменовані в алфавітному переліку 

41416

Штейн мідний, нікелевий, свинцевий у спеціалізованих контейнерах 

15164, 15165, 15166

Частини запасні у тарі* 

36157, 36207, 36208, 39140, 39142, 40503

Штовхачі в тарі 

35119

Штрипси листові, сортові 

32423

Черепашник 

23235

Черепашка морська та річкова 

23108

Штиб 

16144

Шунгизит 

23406

Човни (крім гумових) 

39119

Щ

Чураки 

08123

Щебінь різний 

23239 - 23247, 23405, 23603, 26409 

Ш

Шамот грудковий 

30109

Шатуни (частини машин) у тарі* 

35141

Щебінь, не пойменований в алфавітному переліку 

23248

Шашка із каменю грубоколотого 

26444

Шихта вугільна 

16142

Щити дерев'яні (в тому числі снігові) 

12546

Щогли залізобетонні та металеві 

25406, 37106

Ящики дерев'яні нові і ті, що підлягають поверненню в пакетах 

12306, 12404

Я

Ялина резонансна кругла 

08106

Ялина резонансна пиляна 

09103

Ящики металеві в пакетах 

41219

Якорі 

41168

 

* Допускаються до перевезення вантажі масою одного місця більше 500 кг, довгомірні та громіздкі, які за своїми розмірами не можуть бути завантажені в критий вагон. Ці вантажі мають бути упаковані відповідно до вимог статті 27 Статуту залізниць.

** У накладній на ці вантажі відправник проставляє відмітки: "Легкогорючий" - у графі 58 ("x"  у графі 22), "Прикриття 3/0-0-1-0" - у графі 60. У вагонному листі такі штемпелі проставляються станцією відправлення. У теплий період року з 1 квітня до 1 жовтня при навантаженні цих вантажів у вагони відкритого типу відправник повинен накрити вантаж брезентом, дошками, щитами або іншими нелегкозаймистими матеріалами, які захищають вантаж від попадання іскор, запобігають забрудненню навколишнього середовища та засмічуванню території.

Планери, літаки та вертольоти перевозяться в упаковці або під укриттям незалежно від пори року.

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,

 наказом Міністерства транспорту

 та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,

 наказом Міністерства інфраструктури

 України від 14.10.2014 р. N 513)