Друк

Розділ 3 Правила пломбування вагонів і контейнерів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 20 серпня 2001 р. N 542

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2001 р. за N 793/5984

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3

  

ПРАВИЛА

ПЛОМБУВАННЯ ВАГОНІВ І КОНТЕЙНЕРІВ

(ст. 38 Статуту)

 

1. Вагони і контейнери пломбуються запірно-пломбувальними пристроями (пломба в єдиній конструкції з пристроєм для блокування), призначеними для одночасного запирання і пломбування вагонів і контейнерів або свинцевими пломбами. Технічні вимоги щодо конструкції та виготовлення запірно-пломбувальних пристроїв, пломб і закруток погоджуються Укрзалізницею.

Запірно-пломбувальні пристрої (далі - ЗПП) належать до групи охоронних технічних засобів одноразового використання. Повторне використання їх можливе лише у разі, коли це передбачено їх конструкцією.

ЗПП, пристрої для їх зняття, пломби, лещата для пломбування та дріт надаються залізницею відправникам (експедиторам) за плату.

2. Накладені на вагони і контейнери ЗПП і пломби за своєю конструкцією мають унеможливлювати зняття їх із вагона (контейнера) без порушення цілості.

Запірні пристрої вагонів і контейнерів для накладення ЗПП і пломб повинні бути справними.

3. Завантажені криті вагони, ізотермічні, хопери-зерновози, цистерни і контейнери пломбуються:

ЗПП (пломбами) залізниці, коли вантаж завантажено залізницею;

ЗПП (пломбами) відправника, коли вантаж завантажено відправником.

4. Пункт 4 виключено

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,

виключено згідно з наказом Міністерства

 інфраструктури України від 14.10.2014 р. N 513,

 у зв'язку з цим пункти 5 - 19 вважати відповідно пунктами 4 - 18)

4. Порядок пломбування вантажів, що перевозяться на експорт, визначено відповідними міжнародними угодами про залізничні перевезення.

5. Вантажі громадян при перевезенні в контейнерах пломбуються ЗПП (пломбами) залізниці або експедитора.

6. У портах перевалки пломбування вагонів (контейнерів) з вантажами, що перевозяться не в прямому міжнародному сполученні, та зняття ЗПП (пломб) з них здійснюються експедитором або портом.

7. Якщо вагон (контейнер) пломбується ЗПП (пломбою) залізниці, у Книзі пломбування вагонів і контейнерів (форма ГУ-37) у всіх випадках працівником станції записуються номер вагона (контейнера), номер ЗПП, контрольний знак на пломбі, номер лещат, дата і час пломбування.

8. У разі контрольної перевірки вантажу на станції відправлення згідно із статтею 24 Статуту залізниць повторне пломбування вагона (контейнера) здійснює представник відправника, присутній при перевірці.

За результатами перевірки складається акт загальної форми за участю представника відправника.

9. Повторне накладення ЗПП (пломб) на вагони, контейнери, автомобілі, трактори та іншу автотракторну техніку після проведення митного, санітарного або іншого виду контролю здійснюється залізницею за рахунок відправника (одержувача).

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Одночасно з пломбуванням залізницею митні або інші контрольні органи можуть накладати свої ЗПП (пломби).

Зняття ЗПП (пломб) провадиться у присутності тих контрольних органів, які накладали ці ЗПП (пломби).

Відомості про зняті і накладені ЗПП (пломби) заносяться до акта розкриття, форма якого наведена в додатку 3 до Правил складання актів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 28 травня 2002 року N 334, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 липня 2002 року за N 567/6855.

(абзац четвертий пункту 9 у редакції наказу

 Міністерства інфраструктури України від 14.10.2014 р. N 513)

10. У перевізних документах під найменуванням вантажу зазначається належність ЗПП (відправнику чи залізниці), а також їх номери (контрольні знаки).

11. У разі перевезення вантажів за свинцевими пломбами в перевізних документах під найменуванням вантажу проставляється відмітка про належність пломб та їх кількість. Усі пломби на вагоні (контейнері) повинні мати однакові контрольні знаки. Зміна контрольних знаків здійснюється відповідно до пункту 17 цих Правил.

12. У разі оформлення комерційних актів на несхоронні перевезення ЗПП (пломби), до яких кріпиться бирка із зазначенням номера вагона (контейнера), зберігаються разом з першим примірником комерційного акта.

13. У вагонів і контейнерів ЗПП (пломби) накладаються на пристрої для пломбування на дверях, завантажувальних та розвантажувальних люках, інших конструктивних отворах, які згідно з технічною документацією призначені для пломбування вагонів (контейнерів).

Способи накладення ЗПП (пломб) визначаються технічною документацією виробника цих пристроїв.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,

 наказом Міністерства транспорту та

 зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,

 у редакції наказу Міністерства

 інфраструктури України від 14.10.2014 р. N 513)

14. ЗПП, накладені на вагони і контейнери, повинні мати такі знаки:

скорочене найменування Укрзалізниці - УЗ;

(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства інфраструктури України від 14.10.2014 р. N 513)

товарний знак Укрзалізниці;

товарний знак підприємства - виробника ЗПП;

найменування ЗПП;

остання цифра року виготовлення ЗПП;

контрольний знак, семизначний.

Виготовлення і застосування ЗПП з однаковими контрольними знаками забороняється.

 

На ЗПП додатково можуть наноситись скорочені найменування станції відправлення та відправника.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з наказом

 Міністерства транспорту України від 28.05.2002 р. N 334)

15. Пломби, накладені на вагон (контейнер), повинні мати такі знаки:

у разі пломбування пломбами відправника:

повне або скорочене найменування відправника (не більше 13 знаків);

повне або скорочене найменування станції (не більше 13 знаків);

скорочене найменування залізниці (не більше 4 знаків).

контрольний знак, який складається з однієї літери і трьох цифр;

(абзац шостий пункту 15 у редакції наказу

 Міністерства інфраструктури України від 14.10.2014 р. N 513)

у разі пломбування пломбами станції:

повне або скорочене найменування станції (не більше 13 знаків);

скорочене найменування залізниці (не більше 4 знаків);

номер лещат;

контрольний знак, який складається з однієї літери і трьох цифр.

16. Зміна контрольних знаків пломб проводиться у послідовному порядку: літер - А, В, Е, И, К, Н, О, Р, С, Т і цифр - від 001 до 999.

Контрольні знаки змінюються після пломбування кожного вагона (контейнера).

17. Забороняється застосування ЗПП і пломб з нечіткими відбитками знаків на них, з неповними знаками і неправильно накладених.

18. Порядок зберігання і використання ЗПП, пристроїв для їх зняття, пломб і лещат для пломбування встановлюється: на станціях - начальником станції, у відправника або експедитора - керівником підприємства (організації).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до пункту 4 Правил пломбування вагонів і

контейнерів

 

 

ПЕРЕЛІК ВАНТАЖІВ,

які дозволяється перевозити у внутрішньому сполученні без ЗПП (пломб), за закрутками

 

 

 

 

 

 

Додаток  виключено

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказами

 Міністерства транспорту України від 28.05.2002 р. N 334,

 від 31.01.2004 р. N 54,

виключено згідно з наказом Міністерства

 інфраструктури України від 14.10.2014 р. N 513)