Друк

 

Фінансові показники/показники основної діяльності

Ключові показники галузі


 

Показники основної діяльності 

Консолідована фінансова звітність ПАТ "Укрзалізниця",

складена за МСФЗ

Фінансова звітність                  ПАТ "Укрзалізниця", 

складена за НП(С)БО

І півріччя 201620151 півріччя 201520141 півріччя 20142013

 

9 місяців 2016