Друк

Із метою удосконалення організації інвестиційного процесу на підприємствах залізничного транспорту, Радою Укрзалізниці було прийнято рішення щодо створення єдиної структури планування та контролю капітальних вкладень.

Досягти цього можна за допомогою централізації функцій із формування плану капітальних вкладень, контролю за його виконанням та цільовим використанням коштів у створених на залізницях службах капітальних вкладень та Управлінні капітальних вкладень Укрзалізниці. У 2000 р. у складі Управління утворено відділ планування та контролю капітальних вкладень та капітального ремонту. Вже за рік на Управління булипокладені функції з укладання договорів та здійснення централізованих розрахунків за ремонт, модернізацію і обстеження вантажних вагонів щодо можливості подовження терміну їх служби.

Починаючи з 2005 р., підприємства залізничного транспорту для придбання товарів, виконання робіт та послуг, почали застосовувати процедури закупівлі. Згодом до основних завдань Управління додали організацію роботи з питань проведення державних закупівель товарів, робіт і послуг.

З метою підвищення ефективності роботи, посилення контролю за використанням фінансових ресурсів, удосконалення роботи з підготовки та укладення договорів на ремонт і модернізацію тягового рухомого складу на локомотиворемонтних заводах, а також встановлення єдиного порядку їх фінансування на Управління капітальних вкладень було  покладено функції зі здійснення централізованих розрахунків.

У зв’язку із збільшенням частки централізації матеріально­технічного забезпечення та виконання робіт і послуг, оперативної взаємодії із залізницями України, головними управліннями, підприємствами залізничного транспорту, на яких ремонтується та виготовляється рухомий склад, проведення аналізу та визначення економії витрат для прийняття рішень щодо їх скорочення, внесені зміни до структури Управління капітальних вкладень, а з 2009 р. створено Головне управління капітальних вкладень.

На даний час діє понад 120 договорів за якими здійснюються розрахунки та контроль за виконанням Головним управлінням. Це договори на ремонт і модернізацію вантажних вагонів і тягового рухомого складу, розробка нормативної документації.

Проектом плану на 2012 р. передбачено централізоване фінансування через Головне управління капітальних вкладень на загальну суму близько 900 млн грн.

Через велику зношеність тягового рухомого складу сьогодні розроблено програму його придбання. Для підвищення ефективної роботи галузі з перевезення пасажирів, у тому числі в період проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Євро­2012 р. з футболу, на Укрзалізниці ведуться роботи з електрифікації та впровадження швидкісного руху на дільницях. Всі ці напрямки дуже важливі, але через їх високу вартість утворюється дефіцит коштів на придбання обладнання та інструменту, оновлення рухомого складу, реконструкцію депо тощо. Тому для ефективного використання коштів на капітальні інвестиції необхідно запроваджувати проекти, які мають менший термін окупності, підвищують продуктивність та безпеку руху.

Починаючи з 2011 р. на Головне управління покладено обов’язки з організації роботи щодо складання інвестиційних проектів підрозділами залізничного транспорту України та ефективності їх впровадження.

У травні 2011 р., після оптимізації структури Головного управління, було створено відділ з ефективності впровадження інвестиційних проектів.

Для покращення роботи господарств та підприємств залізничного транспорту у складанні проектів планів, визначенні доцільності та пріоритетності проектів, контролю за освоєнням капітальних інвестицій, Головним управлінням капітальних вкладень планується запровадити на Укрзалізниці автоматизовану систему керування «Управління капітальними інвестиціями».

Керівництво управління:

  • Начальник – КАЛАШНИКОВА Лідія Петрівна