Друк

Департамент локомотивного господарства забезпечує потребу у тяговому рухомому складі ПАТ «Укрзалізниця» (далі – Товариство) для здійснення та організації перевізного процесу, організовує і контролює надійність роботи та утримання його в технічно справному стані.

Визначає потреби Товариства щодо обсягів ремонту та модернізації тягового рухомого складу, вантажопідйомних кранів, сприяє в забезпеченні ремонту їх структурними підрозділами локомотивного господарства та локомотиворемонтними заводами.

Впроваджує та раціонально використовує в Товаристві прогресивні види тяги, визначає потреби Товариства у закупівлі нового тягового рухомого складу і обладнання для нього, розподіляє їх між регіональними філіями.

Впроваджує єдині технічні та нормативні підходи щодо утримання та розвитку тягового рухомого складу на основі досягнень науково-технічного прогресу шляхом застосування передових форм організації праці, впровадження програмно апаратних комплексів, технічних засобів автоматизації та прогресивних інформаційних технологій.

Організовує роботу структурних підрозділів локомотивного господарства у вирішенні питань безпеки руху, впровадження заходів з охорони праці та охорони навколишнього природного середовища із застосуванням передових технологій та дотриманням вимог нормативних актів.

Формує пропозиції щодо стратегічного розвитку, структурних перетворень, удосконалення систем управління локомотивного господарства до відповідних програм і заходів з урахуванням пропозицій структурних підрозділів.

Крім того, департамент організовує нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів (далі – ПЕР) на тягу поїздів та впровадження заходів з енергозбереження й ефективного використання ПЕР, контроль їх виконання структурними підрозділами локомотивного господарства, в тому числі з використанням програмно-апаратних комплексів.

 

Керівництво:

  • Директор – ТКАЧЕНКО Євген Валентинович
  • Перший заступник начальника – РЕЖИЛО Ігор Олексійович

Контактна інформація:

  • Адреса: 03680, м. Київ, вул. Тверська, буд. 5
  • Телефон: (044) 465-02-88
  • Факс: (044) 465-33-22