Друк

Департамент веде постійний моніторинг виконання:

 • Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками та профоб’єднаннями про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально­-економічної політики і трудових відносин в Україні;
 • Галузевої угоди між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками.

Основними завданнями департаменту є:

 • організація виконання в Укрзалізниці правових, організаційно­-технічних, санітарно-­гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих  на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці  та координація діяльності головних управлінь, управлінь Укрзалізниці, залізниць та підприємств,  підпорядкованих безпосередньо Укрзалізниці в питаннях охорони і організації праці;
 • сприяння  впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників;
 • контроль за дотриманням керівництвом і працівниками підприємств  вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці;
 • організація роботи залізниць та підприємств галузі з питань організації, оплати, нормування та стимулювання праці, режиму праці і відпочинку;
 • організація роботи щодо  вдосконалення системи управління охороною праці, організації, нормування та оплати праці, режиму праці і відпочинку, систем матеріального заохочення та  преміювання, стимулювання продуктивної праці та професійної майстерності, сприяння розповсюдженню передового досвіду роботи із зазначених питань.

Керівництво:

 • директор департаменту – СКАРЛАТ Ольга Вікторівна
 • заступник директора – МЕЛЬНИКОВА Олена Анатоліївна

Контактна інформація:

 • Адреса: м. Київ, вул. Протасів Яр, буд. 2
 • Телефон: (044) 465-13-10, 
 • Факс: (044) 521-61-15

.