Друк

Управління екологічного менеджменту

(структурний підрозділ апарату ПАТ «Укрзалізниця»)

 

Короткий опис

Управління екологічного менеджменту відповідно до покладених на нього функцій (наказ ПАТ «Укрзалізниця» від 10.02.2017 № 083) координує виконання регіональними філіями та філіями, виробничими структурними підрозділами ПАТ «Укрзалізниця» (далі – Товариство) вимог природоохоронного законодавства, здійснює відомчий контроль за дотриманням екологічної безпеки, надає методичну допомогу з охорони навколишнього середовища.

 

Основні завдання

         Розробка та впровадження заходів Товариства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля і надра, в частині охорони від забруднення, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), екологічної та, в межах своєї компетенції, радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі (далі – охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки), контроль за їх дотриманням структурними підрозділами, регіональними філіями та філіями Товариства.

         Створення та впровадження сталої галузевої системи організаційно-правових, технічних механізмів забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства, міжнародних актів у природоохоронній сфері, в частині, що стосується господарської діяльності Товариства.

         Попередження та мінімізація екологічних наслідків надзвичайних ситуацій у межах повноважень Управління.

         Методичне забезпечення розробки планів заходів з охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки структурними підрозділами апарату Товариства, регіональними філіями та філіями, контроль за їх виконанням.

         Координація роботи структурних підрозділів Товариства, регіональних філій та філій щодо мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище в процесі діяльності.

         Координація роботи структурних підрозділів Товариства, регіональних філій та філій з питань отримання ліцензій, дозволів, лімітів та інших документів дозвільного характеру з питань екологічної безпеки.

 

Керівництво Управління екологічного менеджменту

Начальник – Крилюк Василь Миколайович

 

Контактна інформація

Адреса: м. Київ, вул. Протасів яр, 2, кімната 314

Телефон: приймальня 309-63- 40