Друк

З метою збільшення пропускної спроможності залізниць і забезпечення їх сталої роботи, впровадження швидкісного руху поїздів, підвищення економічної ефективності залізничного транспорту, зменшення його негативного впливу на навколишнє середовище, забезпечення високих соціальних стандартів транспортних послуг наказом Укрзалізниці затверджено та введено в дію Програму електрифікації залізниць України на 2011—2016 рр.

Програма передбачає електрифікацію 1 тис. 562 км експлуатаційної довжини залізничних колій впродовж 2011—2016 рр. на дільницях, що входять до відповідних напрямків розмежування руху пасажирських і вантажних поїздів та на дільницях впровадження швидкісного руху на п’яти залізницях: Південній, Одеській, Придніпровській, Південно-Західній та Донецькій.

На кінець реалізації програми (2016 р.) річна економічна ефективність капітальних вкладень, з урахуванням прогнозу росту цін на енергоносії, становитиме 2108,7 млн. грн., у тому числі від зниження експлуатаційних витрат — 2175,7 млн грн, за рахунок збільшення пропускної спроможності та інших чинників — 151,3 млн грн, за рахунок зниження екологічних зборів — 11,4 млн грн, зростуть експлуатаційні витрати на утримання пристроїв електропостачання на нових дільницях електрифікації на 229,6 млн грн. Середній термін окупності капітальних вкладень становитиме близько восьми років.

Для забезпечення господарської діяльності з передачі та постачання електроенергії, починаючи з 2001 р., на залізницях України активно впроваджуються автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ).

Основна мета, яка досягається за впровад­ження АСКОЕ, — отримання достовірної інформації щодо обсягів споживання, генерації, передачі та розподілу електроенергії і потужностей всіма об’єктами системи електропостачання залізниць.

На сьогоднішні автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії працюють на всіх залізницях. У цілому введено в системи комерційного обліку електроенергії 1 тис. 202 об’єкти, 1 тис. 238 комплектів пристроїв збору та передачі даних, 4 тис. 571 лічильник.

 У 1997—1999 рр. усі залізниці України отримали ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з передачі та постачання електроенергії за регульованим тарифом. Метою отримання цих ліцензій був, перш за все, доступ до дешевої електроенергії на Оптовому ринку і, як наслідок, зменшення власних витрат на її закупівлю.

Для отримання можливості проводити діяльність за вищезазначеними ліцензіями залізниці мали виконати певні організаційні та технічні заходи. Серед основних заходів слід виділити такі: створення відповідної структури (структурного підрозділу); відокремлення бухгалтерського обліку з основного виду діяльності (перевезення) та ліцензованої діяльності — відповідно до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі та постачання електроенергії; впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії; розрахунок та затвердження тарифів на постачання і передачу електроенергії; укладення договору з ДП «Енергоринок».

Відповідно до наказу від 08.05.2001 р., № 268-Ц Генерального директора Укрзалізниці Г.М. Кірпи у 2001 р. було створено структурні підрозділи «Енергозбут» на залізницях України. І перші кроки фахівців були із приведення до вимог законодавства України взаємовідносин постачальник (залізниця) — споживач: була здійснена масштабна робота з укладання договорів з юридичними та фізичними особами щодо постачання електроенергії, розроблено та укладено експлуатаційні погодження для підприємств залізниць, упорядковано систему роз­рахунків споживачів за електричну енергію, організовано роботу регіональних відділів з контролю споживання електроенергії сторонніми, побутовими та залізничними споживачами, зі зменшення дебіторської заборгованості.

Наступними кроками стало освоєння ринку збуту електроенергії, здійснення роботи зі збільшення кількості споживачів і, відповідно, зростання обсягів реалізації електроенергії. На цьому етапі енергозбути розгорнули роботу зі зменшення понаднормативних втрат електроенергії в мережах залізниць та збільшення надходжень за реалізовану електроенергію.

 А вже в 2006 р. в Укрзалізниці, відповідно до наказу від 15.11.2006 р. №430-Ц, було створено самостійне Управління енергозбуту (з березня 2008 —  в складі ЦЕ), основною метою якого була і залишається організація та контроль за здійсненням залізницями ліцензованої діяльності залізниць з передачі та постачання електроенергії за регульованим тарифом.

На даний час всі шість залізниць України вже працюють на Оптовому ринку електричної енергії України:

Південно-Західна залізниця — з квітня 2002 р., Донецька — із червня 2008 р., Придніпровська — із листопада 2010 р., Одеська — з квітня 2011 р., Південна залізниця — з серпня 2011 р., Львівська — з листопада 2011 р.

Розроблено заходи і щодо  виходу на ОРЕ і на Львівській залізниці, яка планує закуповувати електроенергію в ДП «Енергоринок» з листопада поточного року.

Станом на початок 2011 р. експлуатаційна довжина електрифікованих залізниць України становить 9 тис. 877 км, з яких на однофазному змінному струмі 25 кВ 50 Гц електрифіковано 5112,6 км, на постійному струмі 3 кВ електрифіковано 4764,5 км.

Частка електрифікованих дільниць від загальної експлуатаційної довжини залізниць становить 45 %, при цьому частка електротяги у загальному вантажообігу — 89,7 %.

За абсолютною довжиною електрифікованих залізниць Україна займає 10-те місце серед країн світу і 6-те — серед країн Європи. Оптимальним для країн з розвинутою залізничною інфраструктурою є електрифікація 50—60% загальної довжини залізничних мереж країни з виконанням ними 90—95% загального обсягу перевезень.

Основні завдання на найближчу перспективу та на період до 2020 р.:

  • розвиток електрифікації;
  • проведення модернізації технічних засобів, впровадження нової техніки і технологій, інформаційно­аналітичних та керуючих систем з метою підвищення надійності безпеки руху, енергопостачання та зниження експлуатаційних витрат;
  • забезпечення реконструкції та модернізації технічних засобів для впровадження швидкісного руху на окремих дільницях залізниць;
  • створення належних та безпечних умов праці;
  • проведення реструктуризації господарства в процесі реформування Укрзалізниці.

Керівництво:

  • Начальник: Максимчук Віталій Федорович
  • Перший заступник: Горбач Сергій Олександрович

Контактна інформація:

  • Адреса: МСП 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5
  • Телефон: (44) 465 05 40, (44) 465 05 23 (факс)
  • Ел. адреса: ce@uz.gov.ua