Друк

Департамент автоматики та телекомунікацій було створено 20 січня 2016 р. (з 1992 р. — управління автоматики, телемеханіки та зв’язку, з 1993р. — управління автоматики, телемеханіки та зв’язку у складі Головного          управління зв’язку, енергетики та обчислювальної техніки,  з 15.05.2000р. — Головне управління автоматики, телемеханіки   та  зв’язку,   з 15.10.2014р. —  Департамент автоматики, телемеханіки та зв’язку).

Основним завданням Департаменту є забезпечення стійкої та безперебійної роботи пристроїв залізничної автоматики та зв’язку, постійне оновлення основних засобів, проведення єдиної науково­-технічної та інвестиційної політики, яка забезпечує вирішення пріоритетних напрямків розвитку господарств сигналізації та зв’язку, організацію розробки та впровадження нової техніки, технологій в галузі автоматики, телемеханіки та зв’язку.

По господарству виконуються роботи з модернізації пристроїв електричної централізації стрілок та сигналів, гіркової централізації, автоблокування, переїзної автоматики. Широкого впровадження на залізницях України набули вітчизняна мікропроцесорна система диспетчерської централізації та контролю типу «КАСКАД», системи автоблокування з тональними рейковими колами та централізованим розміщенням обладнання. Набувають темпів впровадження сучасні релейно-­процесорні та мікропроцесорні системи централізації стрілок та сигналів. Проведено експлуатаційні випробування та освоєно серійне виробництво на вітчизняних підприємствах понад 120 виробів залізничної автоматики.

На шляху цифровізації мереж зв’язку побудовано «хребет» телекомунікаційної інфраструктури — цифрову транспортну мережу SDH протяжністю більше 7,5 тис. км. Завдяки впровадженню цієї технології підвищилась якість та надійність функціонування систем зв’язку, а також прискорилась інформатизація залізничного транспорту.

З метою забезпечення власних технологічних потреб галузі відбулася заміна більшості АТС на цифрові комутаційні системи, що дозволило надавати ширший перелік послуг зв’язку та проводити операторську діяльність.

Постійно проводиться адаптація сучасних технологічних рішень у сфері телекомунікацій для потреб галузі. За участю фахівців розроблено ряд пристроїв та систем, що знайшли практичне застосування в мережах зв’язку, радіозв’язку, пасажирської автоматики, систем теплового контролю рухомого складу залізничного транспорту.

На Департамент покладено функції координації і контролю за проведенням  операторської діяльності у сфері телеомунікацій. Підрозділи господарства безпосередньо забезпечують технічну і організаційну складову процесу надання послуг зв’язку іншим підрозділам ПАТ «Укрзалізниця» і стороннім споживачам, у тому числі, населенню.

Основні пріоритети розвитку галузі:

  • телекомунікаційні мережі та системи зв’язку;
  • релейно­-процесорні та мікропроцесорні системи залізничної автоматики;
  • тональні рейкові кола, у тому числі на базі мікропроцесорної техніки;
  • сучасні пристрої автоматичного дистанційного контролю стану буксових вузлів рухомого складу;
  • польові пристрої залізничної автоматики з високоміцного діелектричного негорючого SMC-матеріалу.

Керівництво:

  • Директор: БУНЧУКОВ Олег Анатолійович
  • Перший заступник директора: НАЗАРОВ Анатолій Володимирович.

Контактна інформація:

  • Адреса: 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5
  • Телефон: 465-05-24