Друк

Головне управління автоматики, телемеханіки та зв’язку було створене 15 травня 2000 р. (з 1992 р. — управління автоматики, телемеханіки та зв’язку, з 1993 р. — управління автоматики, телемеханіки та зв’язку у складі Головного управління зв’язку, енергетики та обчислювальної техніки).

Основним завданням Головного управління є забезпечення стійкої та безперебійної роботи пристроїв залізничної автоматики та зв’язку, постійне оновлення основних засобів, проведення єдиної науково­технічної та інвестиційної політики, яка забезпечує вирішення пріоритетних напрямків розвитку господарств сигналізації та зв’язку, організацію розробки та впровадження нової техніки, технологій в галузі автоматики, телемеханіки та зв’язку.

За цей час виконаний значний обсяг робіт з модернізації пристроїв електричної централізації стрілок та сигналів, гіркової централізації, автоблокування, переїзної автоматики. Широкого впровадження на залізницях України набула вітчизняна мікропроцесорна система диспетчерської централізації та контролю типу «КАСКАД», системи автоблокування з тональними рейковими колами та централізованим розміщенням обладнання. Набувають темпів впровадження сучасні релейно­процесорні та мікропроцесорні системи централізації стрілок та сигналів. Проведено експлуатаційні випробування та освоєно за цей період серійне виробництво на вітчизняних підприємствах понад 90 виробів залізничної автоматики.

На шляху цифровізації мереж зв’язку побудовано «хребет» телекомунікаційної інфраструктури — цифрову транспортну мережу SDH протяжністю більше 5 тис. км. Завдяки впровадження цієї технології підвищилась якість та надійність функціонування систем зв’язку, а також прискорилась інформатизація залізничного транспорту.

З метою забезпечення власних технологічних потреб галузі відбулася заміна більшості АТС на цифрові комутаційні системи, що дозволило надавати ширший перелік послуг зв’язку та проводити операторську діяльність.

Постійно проводиться адаптація сучасних технологічних рішень у сфері телекомунікацій для потреб галузі. За участю фахівців розроблено ряд пристроїв та систем, що знайшли практичне застосування в мережах зв’язку, радіозв’язку, пасажирської автоматики, систем теплового контролю рухомого складу залізничного транспорту.

Основні пріоритети розвитку галузі:

  • телекомунікаційні мережі та системи зв’язку;
  • релейно­процесорні та мікропроцесорні системи централізації стрілок та сигналів;
  • системи автоблокування з тональними рейковими колами, у тому числі на базі мікропроцесорної техніки;
  • сучасні пристрої автоматичного дистанційного контролю стану буксових вузлів рухомого складу.

Керівництво:

  • Начальник: БУНЧУКОВ Олег Анатолійович
  • Перший заступник начальника: Поета Микола Володимирович.

Контактна інформація:

  • Адреса: 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5
  • Телефон: 465-05-24