Друк

Департамент реформування та корпоративного розвитку відповідає за формування довгострокової стратегії ПАТ «Укрзалізниця», забезпечує реалізацію основних напрямків державної політики з питань реформування та структурних перетворень на залізничному транспорті загального користування.

Також департамент організовує та координує процеси реформування, структурні перетворення, розвиток системи управління, розробляє та впроваджує програми корпоративного розвитку, формує прозору та ефективну модель корпоративного управління, яка забезпечила б збалансування інтересів менеджерів, ділових партнерів, інвесторів та суспільства в цілому. Крім того, забезпечується розробка та актуалізація нормативно-правової бази з питань корпоративного розвитку й удосконалення системи управління

Загалом департамент є провідним у питаннях управлінського обліку, створення, реорганізації, ліквідації підприємств залізничного транспорту, забезпечення сталого функціонування єдиної системи розробки та реалізації управлінських рішень, пов’язаних із реформуванням галузі, розвитком системи управління, формуванням методологічних засад щодо управління корпоративними правами новоутворених суб’єктів господарювання в процесі трансформаційних перетворень.

Керівництво:

  • Начальник – БУКОВСЬКИЙ Андрій Вікторович
  • Перший заступник начальника – ПОТЕТЮЄВА Марина Володимирівна

Контактна інформація:

  • Адреса: 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5
  • Телефон: (044) 465-14-10
  • Факс: (044) 465-14-14