Друк

Актуальність створення Головного управління матеріально­технічного забезпечення  зумовлена необхідністю вжиття кардинальних заходів щодо удосконалення системи забезпечення господарств залізниць, підприємств залізничного транспорту матеріально­технічними ресурсами шляхом розмежування функцій: планування, координація, управління  та контроль за матеріально­технічним забезпеченням покладено на ГУМТЗ; закупівля і постачання продукції — на ДП «Укрзалізничпостач».

За період своєї діяльності Головне управління пройшло значний шлях становлення та розвитку, проведено реорганізацію структурних підрозділів матеріально­технічного забезпечення, впроваджено заходи щодо своєчасного, якісного, оперативного та ритмічного забезпечення потреб кінцевих споживачів — господарств залізничної галузі. Постійно ведеться робота зі встановлення та підтримання партнерських стосунків з безпосередніми виробниками продукції залізничного призначення, які несуть відповідальність за свою продукцію.

Головним управлінням проведено значну роботу в частині планової та фінансової дисципліни під час здійснення закупівель, розроблено ряд нормотворчих та методологічних засад щодо формування плану матеріально­технічного забезпечення збалансованого за джерелами  і напрямками фінансування, за кожним господарством окремо залежно від обсягів фінансування на утримання інфраструктури та проведення ремонтних робіт.

Крім того, здійснено:

 • впровадження сучасних інформаційних технологій і комплексна автоматизація процесів матеріально­технічного забезпечення, починаючи від визначення потреби в матеріально­технічних ресурсах до контро¬лю стану та руху виробничих запасів. Така інноваційна активність Головного управління вже дала позитивні результати з оптимізації закупівельної політики, наразі робота продовжується відповідно до поставлених перед Головним управлінням завдань;
 • формування єдиної зваженої цінової політики в галузі;
 • координацію взаємодії в системі матеріально­технічного забезпечення між залізницями, ДП «Укрзалізничпостач», галузевими головними управліннями тощо.

Відповідно до наказу Укрзалізниці від 04.05.11 р. відбулась реорганізація Головного управління планування та контролю за закупівлями МТР та поставлено ряд основних завдань:

 • визначення потреб галузі та формування планів матеріально­технічного забезпечення;
 • координацію та контроль закупівель відповідно до чинного законодавства, затверджених планів, ефективного і цільового використання коштів;
 • ціновий моніторинг;
 • проведення аналізу й оцінки результатів закупівлі матеріально­технічних ресурсів згідно із затвердженим планом, контроль стану та руху виробничих запасів, дотримання нормативів;
 • формування структурних змін, напрямків реформування і розвитку підприємств та структурних підрозділів матеріально­технічного забезпечення тощо. 

Наразі господарство матеріально­технічного забезпечення, як і вся залізнична галузь, проходить етап реформування, який передбачає вихід на новий рівень управлінської та функціональної  діяльності. Таким чином у найближчій перспективі — створення вертикально­інтегрованої структури матеріально­технічного забезпечення, яка основана на  балансі системи «потреба—ціна—якість продукції — оперативність доставки».

Керівництво Департаменту:

 • Начальник – ОЛЕКСІЙ Ігор Михайлович
 • Перший заступник начальника – ПИСАРЕНКО Тетяна Миколаївна

Контактна інформація:

 • Адреса: м. Київ, пр.Повітрофлотський, 23
 • Телефон: приймальна – 465-95-65, факс – 465-95-66