Друк

Головне управління було створено з метою забезпечення сталого функціонування єдиної системи розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з формуванням, володінням та використанням майна і земельних ділянок, їх обліком за різного аспекту діяльності залізничного транспорту.

З метою впровадження єдиної політики щодо організації обліку та управління майновими і земельними ресурсами на залізничному транспорті, підвищення ефективності їх використання працівниками Главку ЦКМ постійно здійснюються розробка законопроектів, нормативно¬правових актів, методичних рекомендацій тощо.

Главком було розроблено та введено в дію низку нормативних документів, а саме:

 • Порядок розгляду звернень щодо розпорядження майном залізниць та підприємств залізничного транспорту.
 • Порядок розгляду матеріалів стосовно оренди державного майна.
 • Порядок розгляду матеріалів щодо укладання договорів про спільну діяльність, інвестиційну діяльність, управління майном, застави тощо.
 • Порядок розгляду матеріалів щодо відмови від права користування земельними ділянками.
 • Порядок розгляду звернень щодо передачі в оренду вантажних вагонів.
 • Порядок розгляду звернень щодо передачі в оренду пасажирського рухомого складу.

Починаючи з 2008 р. проводиться робота щодо створення та запровадження єдиної інтегрованої системи обліку та управління майновими і земельними ресурсами залізничного транспорту запроваджено «Класифікатор майна залізничного транспорту», розроблено та затверджено «Порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок залізничного транспорту», проведено технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок залізничного транспорту станом на 31.03.2010 р. та сформовано електронну базу даних ПКТБ АСУ ЗТ, якого визначено головним розробником системи, вже практично завершено розробку всіх запланованих функціональних модулів системи і на сьогодні на Львівській та Одеській залізницях вже проводяться роботи з тестування та первинного наповнення даних АСМК.

Основними завданнями Головного управління в майбутньому є:

 • реалізація основних напрямків державної політики з питань управління майновим комплексом залізничного транспорту;
 • формування статутного капіталу товариства спільно з Головним фінансово­економічним управлінням (створення комісій, проведення інвентаризації, формування передавальних актів, актів оцінки);
 • створення та наповнення бази даних ГІС¬системи для здійснення багатоаспектного просторового аналізу даних і прийняття оперативних рішень на її основі;
 • організація роботи щодо оренди та розпорядження державним майном;
 • моніторинг плати за землю;
 • формування корпоративної політики у сфері управління майном компанії;
 • здійснення аналізу і координації діяльності Департаментів товариства з розробки програм і заходів, які сприяють підвищенню керованості й збільшенню дохідності майнового комплексу компанії, утворення ефективного механізму управління корпоративним майном;
 • розробка програми реструктуризації майнового комплексу і організація її супровод¬ження;
 • організація і контроль ведення реєстру нерухомого майна та земельних ділянок, вкладів в комерційні структури, здійснення контролю за використанням майна за призначенням, здійснення оформлення, обліку і реєстрації договорів та інших документів, пов’язаних з використанням майна;
 • організація проведення незалежної оцінки та інвентаризації майна, земельних ділянок товариства;
 • здійснення контролю за умовами оренди об’єктів нерухомості і обладнання та обґрунтування пропозицій щодо раціонального використання майна (продажу, списання, передачі, інших способів розпорядження);
 • здійснення методичного керівництва зароботою підрозділів центрального апарату товариства, відповідних філій та інших підрозділів компанії з питань управління і розпоряд­ження майном.

Для сприяння підприємствам залізничного транспорту у захисті прав на земельні ділянки та визначенні їх меж спільно з ДНДЦ УЗ був розроблений та затверджений наказом Мінрегіонбуду національний стандарт «Споруди транспорту. Залізниці. Визначення ширини смуги відведення». Також за ініціативою Главку були внесені зміни до Податкового кодексу України, які передбачили можливість для пільгового оподаткування всіх земель залізничного транспорту.

Керівництво:

 • Начальник ТИМОШЕНКО Андрій Миколайович
 • Перший заступник начальника ПЕТРОВ Дмитро Олександрович
 • Начальник відділу реклами ЗБОРЩЕНКО Галина Вікторівна

Контактна інформація:

 • Адреса: 03860, м. Київ-150, вул. Тверська, 5
 • телефон: 465-24-73, ф. 406-25-69