Друк

Управління охорони праці та промислової безпеки контролює дотримання керівництвом і працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, вдосконалює системи управління охороною праці, сприяння розповсюдженню передового досвіду роботи з відповідних питань.

Також управління веде облік та аналізує причини виробничого травматизму, організує навчання та перевірки знань з питань охорони праці керівників і фахівців, проводить спільно з представниками інших департаментів ПАТ «Укрзалізниця» комплексні, контрольні та цільові перевірки з питань дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Такі профілактичні заходи спрямовані на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників.

Крім того, управління бере участь у розробці та перегляді нормативно-правових актів з питань охорони праці, контролює своєчасне проведення необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування, у тому числі об’єктів підвищеної небезпеки, слідкує за забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами відповідно до вимог законодавства та колективних договорів, проведенням медичних оглядів працівників.

Керівництво:

  • Директор – СУСЛЕНКО Валерій Семенович
  • Заступник начальника – КАЛАЧОВ Валерій Олександрович

Контактна інформація:

  • Адреса: м. Київ, вул. Протасів Яр, 2
  • Телефон: (044) 465-30-71
  • Факс: (044) 465-30-75