Друк

Адреса

21100, м.Вінниця
пл. Героїв Сталінграду, 1
т.(0432) 27-58-33, 21-28-24
e-mail: vtrans@mail.vinnica.ua
http://www.vtranspribor.com.ua

Пiдприємство засновано в 1952 р. як майстернi Пiвденно-Захiдної залiзницi і вiдтодi забезпечувало потреби вантажного господарства багатьох залiзниць у капiтальному ремонтi навантажувально-розвантажувальних машин, у засобах для пломбування вагонiв, обробцi залiзничних документiв та в устаткуваннi для навантажувально-розвантажувальних робiт. Усi роки підприємство працювало на принципі самофiнансування - самостійно заробляло  грошi i на зарплату, i на розвиток пiдприємства. Праця була нелегкою, бо потрібно було випускати ту продукцiю, яка б мала попит і за яку б платили грошi. На пiдприємствi найважливiшим завжди вважався конструкторсько-технологiчний пiдроздiл, який керiвництво майстерень зберiгало усупереч адмiнiстративним командам щодо скорочення штату.

Сьогодні ДП "Вінницятрансприлад" виготовляє більше ніж 70 найменувань різної продукції, в тому числі: автостропи, грейфери, болти-штепселі, рейкові та стрілочні з’єднувачі, дросельні перемички, перемички до трансформаторних ящиків, ножиці для різання канату та дроту, пломбіратори, штемпелі, печатки, лопати, санчата дитячі. Продукція підприємства сертифікована і захищена вітчизняними та закордонними патентами. Найважливішою продукцією підприємства є запірно-пломбувальні пристрої (ЗПП) для пломбування вагонів та контейнерів.

За чотири роки з моменту впровадження ЗПП щорiчнi збитки залiзниць України вiд розкрадання вантажiв зменшилися більше, нiж у 4 рази. Конструкцiя ЗПП зазнала значних змiн: вiд окремих пристосувань для кожного типу вагона - до унiверсального засобу пломбування.

Впровадження цього пристрою на залiзницях України дало змогу замiнити трудомiсткий процес пломбування свинцевою пломбою i пломбувальними лещатами. Час на пломбування скоротився майже у 6 разiв. Полегшується праця робiтникiв, які пломбують вагони й контейнери.

ЗПП "Варта-Унiверсал М" з успiхом витримав кримiналiстичну та пожежно-технiчну експертизи, захищений патентом України, має сертифiкат вiдповiдностi технiчним умовам. Його конструкцiя повнiстю вiдповiдає правилам i технiчним вимогам, що затвердженi на засiданнi Ради СНД iз залiзничного транспорту представниками Латвiї, Литви та Естонiї. Якiсть i найнижча серед аналогiчних пристроїв цiна (1,5 дол. США) сприяли тому, що цей пристрiй, як засiб пломбування, був вибраний для застосування залiзничними адмiнiстрацiями Молдови і Естонiї, якi придбали у ДП "Вiнницятрансприлад" понад 10 тис. таких пристроїв.

Iстотною вiдмiннiстю ЗПП вiд звичайної пломби є його iндивiдуальний номер, який реєструється в електроннiй картотецi виробника. Завдяки цьому, за лiченi хвилини "Вiнницятрансприлад" на запит правоохоронних органiв чи залiзничникiв надає iнформацiю по номеру ЗПП: коли, якому пiдприємству, за якою адресою, по якому дорученню (чи за якою квитанцiєю) вiдпущено ЗПП.

Суворий номерний облiк, а в картотецi ДП понад 5 млн ЗПП, є запорукою того, що кожний випадок розкрадання вантажiв на залiзницi iз замiною ЗПП буде розкритий.

Високу ефективнiсть вiнницьких ЗПП пiдтверджує те, що пристрої "Варта-Унiверсал М" застосовуються для пломбування критих вагонiв, цистерн, вагонiв-хоперiв для зерна й цементу, контейнерiв усiх типiв при вiдправленнi вантажiв у країни СНД, Латвiю, Литву, Естонiю, Болгарiю, Угорщину, Польщу, Румунiю, Словаччину та Чехiю.

Пункти реалiзацiї ЗПП - 32 пiдприємства, що розташованi в обласних центрах та на залiзничних вузлах усiх регiонiв України і забезпечують вантажовiдправникiв запiрно-пломбувальними пристроями.

Тепер на вiстрi науково-технiчного прогресу в цiй сферi стануть електроннi ЗПП, розробкою яких ДП "Вiнницятрансприлад" також займається і сподiвається не вiдстати вiд конкурентiв.