Друк

                                                             Філія

       «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин»

        

Адреса

03680, м. Київ, вул. Качалова, 7.

            E-mail:crekm@ukr.net

Керівництво філії

Директор                               - Серьогін Сергій Владиславович,

тел.5-25-50,   5-98-58ф.;

 Перший заступник             - Мельник Олег Олександрович,            тел.5-98-24;

 Заступник                            - Редчук Денис Володимирович,        тел.5-98-23.

Головний інженер              - Дорощук Сергій Петрович,               тел.5-28-61;

 

                                                         

       Філія «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» (далі філія «ЦРЕКМ») акціонерного товариства «Укрзалізниця» створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця»» від 25.06.2014 року №200 та наказу ПАТ «Укрзалізниця» від 30.12.2015 року №96.

      До філії «ЦРЕКМ» входить 13 структурних підрозділів , а саме:

-        Київський центр механізації колійних робіт (КЦМКР), м. Київ;

-        Львівський центр механізації колійних робіт (ЛЦМКР), с. Великий Глибочок;

-        Полтавський центр механізації колійних робіт (ПЦМКР), с. Копили;

-        Знамянський  центр механізації колійних робіт (ЗЦМКР), м. Знамянка;

-        Верхівцевський центр механізації колійних робіт (ВЦМКР), м. Верхівцеве;

-        Дніпропетровський центр механізації колійних робіт (ДнЦМКР), м. Верхівцеве;

-    Донецький центр механізації колійних робіт (ДЦМКР), м. Покровськ;

-        Житомирський ремонтно - механічний завод (ЖКРМЗ), м. Житомир;

-        Тернопільський ремонтно - механічнй заводй (ТКРМЗ), м. Тернопіль;

-        Черкаськи ремонтно - механічнй заводй (ЧКРМЗ), м. Черкаси;

-        Синельниківський ремонтно - механічнй заводй (СКРМЗ), м. Синельникове;

-        Сумський ремонтно - механічнй заводй (СумКРМЗ), м. Білопілля;

-    Самбірські колійні дорожні ремонтно-механічні майстерні (СКДМ), м. Самбір.

                           Предметом діяльності філії є:

-         Розробка і впровадження заходів, направлених на утримання у справному стані, організацію та контроль експлуатації колійних машин, механізмів та обладнання для забезпечення безпеки руху поїздів.

-         Організація і контроль за здійсненням заходів підпорядкованими підрозділами з утримання в технічно-справному стані колійних машин, механізмів та обладнання.

-         Контроль за господарською діяльністю підрозділів, які підпорядковуються Філії.

-         Впровадження заходів, які направлені на комплексну машинізацію і автоматизацію колійних робіт, вдосконалення конструкцій машин, механізмів, підвищення їх надійності при експлуатації.

-         Розробка перспективних планів і створення нових засобів механізації з урахуванням досягнень на ринку нової техніки, передових технологій, винаходів та раціоналізаторських пропозицій.

-         Організація робіт з створення виробництва та впровадження нових колійних машин, засобів механізації колійних робіт, відновлення основних засобів та модернізації наявного парку колійних машин на ремонтних підприємствах.

-         Розвиток матеріально-технічної бази з ремонту та технічного обслуговування колійних машин та механізмів.

-         Розробка нормативно-технічної документації на ремонт і модернізацію колійних машин, механізмів, вузлів та деталей, технічних вимог на нові засоби для ремонту і утримання колії, методичних вказівок, учбових планів, наглядних посібників для підготовки кадрів машиністів і проведення технічного навчання.

-         Надання послуг стороннім підприємствам, установам та організаціям в порядку, передбаченому законодавством.

-         Проведення торгівельно-комерційної, посередницької, інформаційно-консультативної та рекламної діяльності за наявності відповідних ліцензій та дозволів.

-         Розробка планів оновлення парку колійних машин та механізмів, розподіл їх між підпорядкованими підрозділами.

-         Розробка щорічних планів капітальних інвестицій щодо придбання колійних машин, механізмів та обладнання.

-         Розвиток матеріально-технічної бази з ремонту та технічного обслуговування колійних машин та механізмів.

-         Розробка нормативно-технічної документації з утримання та обслуговування колійних машин, механізмів та обладнання, їх правильної та безпечної експлуатації і ремонту.

-         Філія має право провадити інші види діяльності, які не заборонені законодавством та передбачені Статутом Товариства.

                                            Послуги Філії:

           Філія «ЦРЕКМ» надає послуги по виконанню наступних видів ремонту колії:

-        Очищення щебеневого баласту;

-        Виправка, рихтування, підбивка колії та стрілочних переводів;

-        Стабілізація колії;

-        Планування баласту;

-        Шліфування рейок;

-        Нарізка кюветів та очистка водовідводів;

-        Укладання нових та середній ремонт стрілочних переводів.

        Крім того, філія «ЦРЕКМ» надає послуги з ремонту колійних машин:

-        Капітальний, середній та поточний ремонти;

-        Всі види технічного обслуговування власного парку колійних машин;

       -    Контроль та аналіз за технічним станом механізмів, підвищення їх надійності.