Друк

Філія "Центр діагностики залізничної інфраструктури"  є відокремленим підрозділом публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"

 

  1. філія "ЦДЗІ" ПАТ "Укрзалізниця" не має статусу юридичної особи. Філія діє від імені та в інтересах Товариства, здійснює делеговані Товариством функції відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства

До складу Філії входять 6 структурних підрозділів, що забезпечують її діяльність, а саме Донецький, Львівський, Одеський, Харківський, Київський та Придніпровський центри діагностики залізничної інфраструктури.

  1. Основною метою та предметом діяльності  Філії є обстеження та визначення технічного стану залізничних колій, діагностика і випробування контактної мережі та високовольтного електрообладнання, експлуатація та ремонт засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання, забезпечення ефективного функціонування та розвитку виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування, обстеження та здійснення контролю за станом та утриманням інженерних споруд, виконання інженерно-геологічних обстежень, геодезичної зйомки місць "хворого" земляного полотна, періодичний контроль за станом об’єктів земляного полотна, що знаходяться в тяжких інженерно-геологічних умовах, перевірка плану і профілю залізничних колій, складання масштабних схем станцій, здійснення контролю технічного стану та аналіз роботи пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації, поїзного радіозв’язку, засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу, світлових покажчиків перегріву букс та мовних інформаторів вагоном-лабораторією, розроблення нормативної, технічної та технологічної документації.

 

Керівництво

директор - Герасим Віталій Дмитрович

 

Контактна інформація:  03115,  м. Київ,  вул. Святошинська, 13.         

Телефон  приймальні: (044) 465-74-06,  (044) 465-74-35