Друк

Філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» (далі – філія НДКТІ) ПАТ «Укрзалізниця» є головною науково-технічною організацією вертикалі інженерно-технічного забезпечення роботи залізничної галузі, яка створена рішенням правління ПАТ «Укрзалізниця» від 21.10.2015 року.

Існуюча структура філії затверджена наказом № 371 ПАТ «Укрзалізниця від 2.06.2017.

До складу філії входять три структурних підрозділи, наукові центри, редакційно-видавнича група журналу «Залізничний транспорт України»: 

-   Київське проектно-конструкторське та технологічне бюро рухомого складу

-   Полтавське проектно-конструкторсько-технологічне бюро по ремонту локомотивів

-   Дніпропетровське науково-конструкторське технологічне бюро колійного господарства

-  Науково-впроваджувальний центр (НВЦ)

-  Центр технічного аудиту (ЦТА)

 Сфера діяльності філії НДКТІ об’єднала ряд надзвичайно важливих для залізничного транспорту функцій, пов’язаних з:

- проведенням науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та  розробкою нормативної документації;

- аналізу надійності технічного стану рухомого складу та локомотивів;

- контролем технічного стану несучих конструкцій рухомого складу залізничного транспорту з метою продовження строку служби;

- проведенням вимірювань та випробувань  рухомого складу та технічних об’єктів  інфраструктури залізничного транспорту, їх складових у визначеній сфері акредитації на відповідність вимогам діючих  нормативних документів;

- розробкою нових технологій, зразків матеріалів та їх випробуваннями в умовах на залізничному транспорті з організацією дослідного виробництва;

- атестацією структурних підрозділів галузевих господарств залізничного транспорту;

- інспекційним контролем і технічним аудитом продукції, що постачається для потреб ПАТ «Укрзалізниця»;

- атестацією зварників на право виконання зварювальних та наплавлювальних робіт при виготовленні, ремонті та модернізаціях металоконструкцій, обладнання, вузлів та деталей залізничного рухомого складу, а також елементів верхньої будови колії згідно вимог СОУ  «ПРАВИЛА АТЕСТАЦІЇ ЗВАРНИКІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ. ЗВАРЮВАННЯ ТА НАПЛАВЛЕННЯ»;

- проведенням поліграфічної, видавничої, рекламної діяльності, наданням відповідних послуг з видання:

галузевого науково-практичного журналу «Залізничний транспорт України»;

інформаційного бюлетеню.

 

На сьогоднішній день філія «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця» – потужне сучасне науково-технічне підприємство, діяльність якого сконцентрована на дослідженнях особливостей сучасного та інноваційного рухомого складу, модернізації та оновлення локомотивів і вагонів існуючого парку, убезпеченні експлуатації рухомого складу з вичерпаним строком служби, розвитку і модернізації інфраструктури, імплементації європейських норм і стандартів на залізничному транспорті, розробці та експертизі технологій, стандартів, нормативних документів залізничної галузі;

Філія «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця» активно взаємодіє з провідними науковими установами, серед яких:

  • Науково-технічний комплекс «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» НАН України (м. Київ);
  • Інститут проблем міцності ім. Писаренка (м. Київ);
  • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту України     (м. Дніпро);
  • Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків);
  • Державний економіко-технологічний університет транспорту(м. Київ);
  • ДП «Український науково-дослідний інститут вагонобудування» (м. Кременчук);
  • інші вітчизняні та іноземні науково-дослідні і навчальні заклади, що займаються дослідженням у залізничній галузі.

 Штат філії «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця» включає науковців, провідних галузевих фахівців і унікальних спеціалістів, силами яких вирішується ряд важливих аналітичних завдань, проводяться наукові експерименти та дослідження. В активі філії є сучасне обладнання і технології, низка наукових розробок,  які використовуються для потреб вітчизняної залізничної галузі та приносять значний економічний ефект.

 

Юридична адреса:

вул. І. Федорова, 39

м. Київ, 03038

Україна

Контакти:

Зайцев Володимир Олександрович
директор філії,
кандидат технічних наук

 

Приймальня
тел.   (044) 465 38 10
факс. (044) 528 93 01

е-mаіl: ndkti@lotus.uz.gov.ua

веб-сайт: http://ndkti.uz.gov.ua (корпоративний веб-сайт філії)